Σπούδασε τις τεχνολογίες αιχμής! Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Τηλεματική 1η Κατεύθυνση
Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
Full-stack developer check
Data analytics & A.I check
Internet-of-things check
2η Κατεύθυνση
Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών
και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
Devops check 5G check Security check
Devops check
5G check
Security check
2η Κατεύθυνση
Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών
και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
3η Κατεύθυνση
Πληροφοριακά Συστήματα
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Omnichannel check
Digital Marketing check
Digital Transformation check

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού

1st Flow

Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς

2η Κατεύθυνση

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

3η Κατεύθυνση

Αιτήσεις 2021-2022

Η πρόσκληση για το τρέχον έτος (2021-2022) έχει ολοκληρωθεί.

Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας. Η πρόσκληση θα είναι διαθέσιμη την Άνοιξη του 2022.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεματική» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, της ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων προς όφελος των οργανισμών που επενδύουν σε αυτά. Για το σκοπό αυτό δίνεται έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν
επιμέρους εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία, την υγεία και στις μεταφορές.

ΣΚΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΕΡΕΥΝΑ
ALUMNI

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

 • στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα της Εφαρμοσμένης
  Πληροφορικής και Τηλεματικής, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να
  καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
 • στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας των φοιτητών, με τη
  χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος,
 • στην παραγωγή και προαγωγή νέας επιστημονικής γνώσης,
 • στην ανάδειξη της Αριστείας, επιβραβεύοντας τους διακριθέντες φοιτητές,
 • στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων, μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας του
  Πανεπιστημίου.

Μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιοποιώντας τεχνικές υποδομές ασύγχρονης (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

 • στη διαμόρφωση πλαισίου ερευνητικής και διδακτικής συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους Φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, σημαντικός αριθμός των διδασκόντων προέρχεται από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς επίσης και από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και Οργανισμούς.
 • στην ενίσχυση των μετακινήσεων φοιτητών καθώς και διδακτικού προσωπικού, σε ερευνητικά κέντρα ή Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τη διεξαγωγή έρευνας και για συμμετοχές σε συνέδρια,
 • στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.

Οι ερευνητικοί άξονες προτεραιότητας του τμήματος είναι οι εξής:

α) Η σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεματικής. 

β) Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη των εν λόγω υπηρεσιών. 

γ) Η ανάπτυξη των κατάλληλων δικτυακών τεχνολογιών για την μεταφορά της απαραίτητης πληροφορίας από και προς στον τελικό χρήστη. 

Οι απόφοιτοι και των τριών κατευθύνσεων έχουν ξεράσει τους 390 από το έτος εκκίνησης του μετατυχιακού προγράμματος σπουδών, το 2012

 

Εκδηλώσεις

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Αναζήτηση Μαθημάτων