Ανακοινώσεις

22/12/2022 | Ομιλητής: Dr. Efstratios Gavves, Associate Professor, University of Amsterdam
Περισσότερα
15/12/2022 | Ομιλητές: Δρ. Νίκος Μηνάς, Δρ. Αντώνης Αγγελάκης, Webinar «Applied research-based IP, technology transfer and strategy implementation»
Περισσότερα
08/12/2022 | Ομιλητής: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παπαδόπουλος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Περισσότερα
24/11/2022 | Ομιλητές: Τόλος Ηλίας (GDSC-HUA Co-Lead), Χουρλιάς Θάνος (GDSC-HUA Co-Lead),Πρέπη Γεωργία (GDSC-HUA Core team member)
Περισσότερα
Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων
Περισσότερα