Αναζήτηση Μαθημάτων

ΠΜΣΕ10Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Ανάκτηση Πληροφοριών

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 1ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣΕ11Υπολογιστική Όραση

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 1ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣΕ3Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ3-5Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ3-6Οικονομική Τεχνολογίας & Αποτίμηση Επενδύσεων

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ3-1Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣΕ4Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Κατεύθυνση : 2η, 3η
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 2ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ3-3Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδίαση ΠΣ

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ3-2Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατεύθυνση : 1η, 2η, 3η
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 1ης κατεύθ., Επιλογής 2ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail
1 2 3 4

Search For Courses