Αναζήτηση Μαθημάτων

ΠΜΣ1-2Μηχανική Μάθηση

Κατεύθυνση : 1η, 2η, 3η
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 2ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 1ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ1-1Στατιστική και Οπτικοποίηση Δεδομένων

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 1ης κατεύθ.
More Detail
1 2 3 4

Search For Courses