Αναζήτηση Μαθημάτων

ΠΜΣΕ7Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση : 1η, 2η, 3η
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 1ης κατεύθ., Επιλογής 2ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣΕ5Εφαρμογές Επιστήμης των Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 1ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣΕ2Προγραμματισμός πλήρους στοίβας στον Παγκόσμιο Ιστό

Κατεύθυνση : 1η, 2η, 3η
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 1ης κατεύθ., Επιλογής 2ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ1-5Βαθιά Μάθηση

Κατεύθυνση : 1η, 2η
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 2ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 1ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ1-4Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου

Κατεύθυνση : 1η, 2η, 3η
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 2ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 1ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ1-6Γράφοι και Ανάλυση Δικτύων

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 1ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣΕ1Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 1ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ2-3Τεχνολογίες και Εφαρμογές ΙοΤ

Κατεύθυνση : 2η, 3η
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 3ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ1-3Εξόρυξη Δεδομένων και και Συστήματα Συστάσεων

Κατεύθυνση : 1η, 2η
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 2ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 1ης κατεύθ.
More Detail
1 2 3 4

Search For Courses