Αναζήτηση Μαθημάτων

ΠΜΣ2-6Κυβερνοασφάλεια

Κατεύθυνση : 1η, 2η, 3η
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 1ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ3-4Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Καινοτόμες Τεχνολογίες

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ2-5Διαχείριση Edge και Cloud δικτύων βασισμένων στο λογισμικό

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣΕ9Προχωρημένα Θέματα Cloud και Συστημάτων Edge/ΙοΤ

More Detail

ΠΜΣ2-4Cloud Native Εφαρμογές

Κατεύθυνση : 1η, 2η
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 1ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ2-1Υποδομές Cloud

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣΕ8Διοίκηση Έργων

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ2-2Πλατφόρμες Cloud

Κατεύθυνση : 1η, 2η
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 1ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣΕ6Σχεδιασμός Συστημάτων Cloud

Κατεύθυνση : 2η, 3η
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 2ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ.
More Detail
1 2 3 4

Search For Courses