Διοικητικό Προσωπικό

Δρ. Αγγελική Πρεσβέλου

Προϊσταμένη της Γραμματείας
apresvelou[at]hua[dot]gr
+30 210 9549444
Γραφείο: 2.2, 2ος όροφος

Φωτεινή Δανέλη

Υπεύθυνη Γραμματείας Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Πληροφορική και Τηλεματική"
daneli[at]hua[dot]gr
+30 210 9549402
Γραφείο: 2.2, 2ος όροφος