Συστήματα Cloud & ΙοΤ

Τεχνήτη Νοημοσύνη & Επιστήμη Δεδομένων

Διοικήση Πληφοριακών Συστημάτων
Εξειδικευτείτε σε τομείς αιχμής! Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Πληροφορική & Τηλεματική
Κατεύθυνση 1η
Συστήματα και Εφαρμογές Cloud και Edge
Cloud Systems check
Application Development check
Internet of Things check
Κατεύθυνση 2η
Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη check
Διαχείριση Δεδομένων check
Βαθιά Μάθηση check
Υπολογιστική Όραση check
Κατεύθυνση 3η
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Ψηφιακός Μετασχηματισμός check
Επιχειρησιακή Στρατηγική Τεχνολογιών check
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής check

Συστήματα και Εφαρμογές Cloud και Edge

1η Κατεύθυνση

Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη

2η Κατεύθυνση

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

3η Κατεύθυνση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2024 – 2025

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Πληροφορική και Τηλεματική” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στις κατευθύνσεις: 

 • Συστήματα και Εφαρμογές Cloud και Edge
 • Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά έως και τις 12.07.2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για την Αφίσα πατήστε εδώ.

Αντικείμενο

Το Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεματική» αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε προχωρημένα  θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία της διαχείρισης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, τις τεχνολογίες και υποδομές νέφους και διαδικτύου των πραγμάτων και τη ανάπτυξη εφαρμογών στο περιβάλλον αυτό, όπως επίσης και και στην αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών και  τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, να συμμετέχουν σε υψηλού επιπέδου έρευνα και ανάπτυξη και να παράγουν νέα επιστημονικής γνώσης.

ΣΚΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΕΡΕΥΝΑ
ALUMNI

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

 • στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε σύγχρονους τομείς της Πληροφορικής και Τηλεματικής, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
 • στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας των φοιτητών, με τη χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος
 • στην παραγωγή και προαγωγή νέας επιστημονικής γνώσης
 • στην ανάδειξη της Αριστείας, επιβραβεύοντας τους διακριθέντες/ειθήσες φοιτητές/τριες
 • στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων, μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου

Μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιοποιώντας τεχνικές υποδομές ασύγχρονης (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

 • στη διαμόρφωση πλαισίου ερευνητικής και διδακτικής συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους Φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
  • Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, σημαντικός αριθμός των διδασκόντων προέρχεται από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς επίσης και από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και Οργανισμούς.
 • στην ενίσχυση των μετακινήσεων των φοιτητών καθώς και του διδακτικού προσωπικού, σε ερευνητικά κέντρα ή Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τη διεξαγωγή έρευνας και για συμμετοχή σε συνέδρια,
 • στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.

Οι ερευνητικοί άξονες προτεραιότητας του τμήματος είναι οι εξής:

 • Επιστήμη Δεδομένων και Αλγόριθμοι (Διαχείριση μεγάλων δεδομένων, Σημασιολογικός Ιστός και Γραφήματα Γνώσης, Εξόρυξη Δεδομένων, Στατιστική και Εφαρμογές, Θεωρία Υπολογισμών, Αλγόριθμοι και Γλώσσες Προγραμματισμού)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση (Μέθοδοι και αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική, Συστήματα συστάσεων
 • Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα (Green Computing, Autonomous, adaptive and human-centered systems, Responsible Computing, Κυβερνοσφάλεια και κρυπτογραφία)
 • Internet of Everything και Δίκτυα επόμενης γενιάς (Εφαρμογές και Υπηρεσίες στο Internet of Everything, Ευφυή συστήματα μεταφορών και αυτόνομη οδήγηση, Δίκτυα τεχνολογίας 6G)
 • Διοίκηση Τεχνολογίας – Πληροφοριακά συστήματα (Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία, Υιοθέτηση Ανατρεπτικών Τεχνολογιών, Οικονομικά Αναδυόμενων Τεχνολογιών)

Οι απόφοιτοι και των τριών κατευθύνσεων έχουν ξεπεράσει τους 400 από το έτος εκκίνησης του μετατυχιακού προγράμματος σπουδών, το 2012

 

Αναζήτηση Μαθημάτων