Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023!

Καλή Ακαδημαϊκή χρονιά!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 είναι η Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Σας επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα Μαθημάτων και τον Ακαδημαϊκό Προγραμματισμό.

Τα μαθήματα της Δευτέρας και της Τέταρτης θα πραγματοποιούνται δια ζώσης. Τα μαθήματα της Τρίτης θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως.

Το σεμινάριο «Μεθοδολογία Έρευνας, Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεματικής» περιλαμβάνει προσκεκλημένες διαλέξεις σε προηγμένα θέματα πληροφορικής από αναγνωρισμένους Έλληνες και ξένους ερευνητές που πραγματοποιούνται κάθε όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (12 διαλέξεις υποχρεωτικές μέχρι την λήψη του πτυχίου). Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως (τις Πέμπτες).

*Για τα μαθήματα της Τρίτης για τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος θα ενημερώνεστε από τον διδάσκοντα μέσω της πλατφόρμας eclass.hua.gr (στην ενότητα Ανακοινώσεις του αντίστοιχου μαθήματος). Για την διεξαγωγή των μαθημάτων κατά την διάρκεια της πρώτης εβδομάδας (εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι εγγραφές στα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας του eclass), η σχετική πρόσκληση θα σταλεί στο ιδρυματικό σας email.