Ανακοίνωση Επιλογής Φοιτητών Συμπληρωματικής Πρόσκλησης ΠΜΣ Ε΄ Κύκλου Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε  τα αποτελέσματα της κατάταξης Σεπτεμβρίου των επιτυχόντων/ουσών για εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Πληροφορική και Τηλεματική” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 148/27.09.2022 Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής)