Γεωργία ακριβείας και Drones

O κ. Νικόλαος Τσούμας είναι χείριστης αεροσκαφών, Διευθυντής επίγειας εξυπηρέτησης και  Υποδιευθυντής Ασφάλειας με πολυετή εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος πολλών προγραμμάτων ΣμηΕΑ  καθώς και εκπαιδευτής ΣμηΕΑ με μακρά εμπειρία στην  εκπαίδευση  χειριστών ΣμηΕΑ, ενώ έχει διατελέσει για πολλά έτη επιμελητής πτήσεων σε Αεροπορικές εταιρείες.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή

Στην παρουσίαση θα αναφερθούμε τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά της πτήσεις ΣμηΕΑ (drones) όσο και στην Εφαρμογή τους στην σύγχρονη Γεωργική παραγωγή