Διαχείριση Παραπόνων

Ο κανονισμός διαχείρισης παραπόνων είναι διαθέσιμος εδώ.

Το πρότυπο έγγραφο για την υποβολή φοιτητικού παραπόνου είναι διαθέσιμο εδώ.

 Η επιτροπή διαχείρισης παραπόνων ορίζεται εδώ.

Για να υποβάλλετε επίσημα το φοιτητικό σας παράπονο χρησιμοποιήστε την διεύθυνση complaintsdit[at]hua[dot]gr