Σεμινάρια

Category

12/05/2022 | Ομιλητές: Sozon Leventopoulos, Dr. Georgia Dede, Dimitris Bougioukos, Dr. Emmanouil Serrelis
Read More
24/03/2022 | Ομιλητής: Κωνσταντίνα Θεοδώρου, HR Manager, Performance Technologies
Read More
17/03/2022 | Ομιλητές: Γρηγόρης Παπαγγελής, Παναγιώτης Λάπας, Performance Technologies
Read More
03/03/2022 | Ομιλητής: Συμεών Παπαδόπουλος, Senior Researcher with the Information Technologies Institute (ITI)
Read More
16/12/2021 | Ομιλητής: Δρ. Χριστοδουλόπουλος Κωνσταντίνος, Researcher at Nokia Bell Labs
Read More
02/12/2021 | Ομιλητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Επιστημονικά Υπεύθυνος της δράσης Study in Greece
Read More
25/11/2021 | Ομιλητής: Μάριος Χατζηδιαμάνος, Director Communications and Business Development Creators of Cosmos S.M.P.C.
Read More
04/11/2021 | Ομιλητής: Minghui (Diana) Zhong, Co founder & Academic Director, R&J Cultural Life, International, Annual Guest Lecturer: Cross Culture of International Business Athens University of Business and Economics: IMBA Dept
Read More
1 2 3 4