Ερμηνεία μεθόδων υπολογιστικής όρασης με χρήση τεχνικών εξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης

Ο Γεώργιος Θ. Παπαδόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2005 και το 2011, αντίστοιχα. Έχει διατελέσει Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτή. Έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα, όπως τα aceMedia, K-Space, MESH, Vidi-video, GLOCAL, CEEDs, REVERIE, RePlay, LASIE (αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής), DANTE (Τεχνικός Συντονιστής), ANITA (Τεχνικός Συντονιστής) και HR -Ανακυκλωτής (αναπληρωτής Συντονιστής). Είναι Τεχνικός Συντονιστής των ευρωπαϊκών έργων Anti-FinTer και Ceasefire. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική όραση, την αναγνώριση προτύπων, τη μηχανική/βαθιά μάθηση, την επεξεργασία εικόνας και βίντεο, την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και την εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια η χρήση τεχνικών μηχανικής/βαθιάς μάθησης (machine/deep learning), δηλαδή η χρήση νευρωνικών δικτύων μεγάλης κλίμακας, έχει αναδειχθεί ως κυρίαρχο στοιχείο στην ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής όρασης σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών (π.χ. αναγνώριση αντικειμένων (object recognition), κατάτμηση εικόνων (image segmentation), παραγωγή υποτίτλων από εικόνες (image captioning), κτλ.). Στην παρούσα διάλεξη θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της αποκαλούμενης “εξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης (eXplainable Artificial Intelligence, XAI)” και θα συζητηθούν συνοπτικά οι βασικές αλγοριθμικές κατηγορίες για την περίπτωση μεθόδων υπολογιστικής όρασης.