8 Νοεμβρίου, 2022

Day

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων
Read More