7 Νοεμβρίου, 2023

Day

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων
Read More