Ανακοίνωση Επιλογής Φοιτητών ΠΜΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε  τα αποτελέσματα της κατάταξης Ιουνίου των επιτυχόντων/ουσών για εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Πληροφορική και Τηλεματική” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 164/13.07.2023 Συνέλευση της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής)