Ανακοίνωση Επιλογής Φοιτητών ΠΜΣ Ε΄ Κύκλου Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε  τα αποτελέσματα της κατάταξης Ιουνίου των επιτυχόντων/ουσών για εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Πληροφορική και Τηλεματική” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 144/04.07.2022 Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής)