ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΠΜΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τα αποτελέσματα της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης (δίδακτρα) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.