Συστήματα Cloud & ΙοΤ

Τεχνήτη Νοημοσύνη & Επιστήμη Δεδομένων

Διοικήση Πληφοριακών Συστημάτων
Εξειδικευτείτε σε τομείς αιχμής! Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Πληροφορική & Τηλεματική
Κατεύθυνση 1η
Συστήματα και Εφαρμογές Cloud και Edge
Cloud Systems check
Application Development check
Internet of Things check
Κατεύθυνση 2η
Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη check
Διαχείριση Δεδομένων check
Βαθιά Μάθηση check
Υπολογιστική Όραση check
Κατεύθυνση 3η
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Ψηφιακός Μετασχηματισμός check
Επιχειρησιακή Στρατηγική Τεχνολογιών check
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής check

Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη

1η Κατεύθυνση

Συστήματα και Εφαρμογές Cloud και Edge

2η Κατεύθυνση

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

3η Κατεύθυνση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2024 – 2025

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Πληροφορική και Τηλεματική” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στις κατευθύνσεις: 

  • Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Συστήματα και Εφαρμογές Cloud και Edge
  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά έως και τις 12.07.2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για την Αφίσα πατήστε εδώ.

Αντικείμενο

Το Π.Μ.Σ.  έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε προχωρημένα  θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία της διαχείρισης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, τις τεχνολογίες και υποδομές νέφους και διαδικτύου των πραγμάτων και τη ανάπτυξη εφαρμογών στο περιβάλλον αυτό, όπως επίσης και και στην αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών και  τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, να συμμετέχουν σε υψηλού επιπέδου έρευνα και ανάπτυξη και να παράγουν νέα επιστημονικής γνώσης.

Αναζήτηση Μαθημάτων